כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

קורס לניהול פנסיוני - דווח אחיד לקופות גמל 2023

הקדמה

שיעור 1 – מהות הדווח האחיד לקופות פנסיה וביטוח 

שיעור 2- מוצרים מדווחים

שיעור  2 ב – איתור קופות לעובדים

שיעור 3 – זכויות עובדים וסעיף 14

שיעור 5 – ניהול סיכונים ביטוח – שיעור חובה לכל מעסיק !!!

שיעור 6 – אפשרויות תשלום לקופות 

שיעור 7 –  דווח והיזון חוזר

שיעור 8 – דווח חיובי (תשלום כספים) ושלילי (להחזר כספים)

שיעור 9 – שגיאות נפוצות בדווח האחיד ואיך מונעים אותן 

הצהרה להחזר שלילי עם חתימת עו"ד

תצהיר עובד לפתיחת קרן פנסיה ברירת מחדל

שיעור  – נספח טכני לחשבות שכר 

נספחים  להורדה

דילוג לתוכן