זכר למחצית השקל !

כולנו השנה תורמים את מחצית השקל לת"ת דרכי-מוריה ומחזקים את תשב"ר בתפילתם העריבה ובלימודם את התורה בקדושה וטהרה ובכך נעשים שותפי אמת ובעלי זכויות גדולות שיעמדו לכם ולכל ב"ב.

התרומה מוכרת לסעיף 46

דילוג לתוכן