כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

טיפול בחובות מול חברות הביטוח

טיפול בחובות מול חברות הביטוח

שירות למעסיק הכולל טיפול בחובות לחברות הביטוח עבור הפקדות פנסיוניות

לעובדים. צוות התפעול שלנו מבצע בדיקה יזומה בכל חברות הביטוח לאיתור

חובות קיימים.

מטרת השירות לסגור הן את החובות הטכניים הנובעים משיוך לא תקין של

הפקדות והן את החובות המהותיים שהמעסיק נדרש לשלם ואשר צוברים

ריבית פיגורים.

חובות לחברות הביטוח מייצרים הודעות חוב לעובד, דבר שגורם לעובד

חוסר אמון במעסיק, לכן קיימת חשיבות רבה ליישר קו בנושא החובות ולהגיע

להסדר סגירת חובות, במידה ונדרש, עם חברת הביטוח.

השירות מעניק פתרון גם לחובות של מעסיק אשר לא שילם לעובד תקופה

ארוכה לטובת הביטוח הפנסיוני, צוות התפעול מחשב את גובה החוב ומשייך

את הכספים לפוליסת העובד לאחר תשלום המעסיק.

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן