כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

ייעוץ פנסיוני ארגוני

 יעוץ פנסיוני ארגוני

שירות למעסיק הכולל :יעוץ בכל השאלות הנוגעות לניהול זכויות העובדים:

הגדרת מועד זכאות להפקדות פנסיוניות, אחוז הפקדה הנדרש,

הסדרת כיסוי אובדן כושר עבודה בהתאם לחובת המעסיק, חישוב זכויות

פיצויים, הגדרת סעיף 14 לחוק הפיצויים. לווי מעסיק בעריכת הסכמי עבודה

בנושא פנסיוני.

מענה לכל השאלות אשר עולות מצד העובדים כלפי המעסיק.

מטרת השירות להעניק למעסיק, מנהלת שכר, מנהלת משאבי אנוש

גיבוי מלא בכל שאלות והאתגרים בתחום זכויות הפנסיונית של העובדים

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן