כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

מהנדסים

יעוץ פנסיוני למהנדסים

החיסכון הפנסיוני של מהנדסים מתחלק לשתי קבוצות עיקריות:

א. מהנדסים ותיקים שברשותם קיים ביטוח פנסיוני ותיק ותוכניות גמל

והשתלמות המנוהלות בגופים של האיגוד המקצועי.

ב. מהנדסים צעירים שמנהלים את החיסכון בגופים גדולים עם דמי ניהול

נמוכים. בשתי הקבוצות החיסכון הפנסיוני אינו מנהל באופן שיטתי ומסודר,

לכן נאבדים מאות אלפי שקלים עד גיל הפרישה.

רמת חיים

רמת חיים גבוהה ותוחלת חיים ארוכה מחייבים אותנו להתייחס ברצינות

לחסכון הפנסיוני ולנהל אותו באופן אקטיבי, לא ניתן לסמוך על סוכן הביטוח או

חברת הביטוח ולהסתפק בהשגת דמי ניהול נמוכים בלבד או לסמוך על יתרונות

של תוכניות וותיקות שיקרות מאד בעלויות הניהול.

ניהול פנסיוני

חשוב לדעת, שחברת הביטוח היא רק היצרן של התוכניות וסוכן הביטוח הוא

המשווק שלהם, אין תפקידם לתכנן ולנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם.

תפקיד התכנון והניהול נמצא במגרש של יועץ פנסיוני אובייקטיבי, שאינו עוסק

במכירה ולא מושפע מאינטרסים שונים, אלא עוסק רק ביעוץ וניהול של החיסכון

הפנסיוני במטרה למקסם אותו עבורכם.

שיטת ניהול מסודרת

הניסיון מראה שניהול שיטתי ומסודר מגדיל את החיסכון ב 10-15 אחוזים.

כאשר צפי החיסכון הממוצע הוא מיליון וחצי ₪, מדובר על מאות אלפי

שקלים של צמיחה בחסכון.

אנו מציעים הן למהנדסים ותקים והן לצעירים יעוץ פנסיוני אובייקטיבי

בשיטה שפיתחנו במהלך בעשור האחרון, "שיטת ניהול אקטיבי" המאפשרת

לתכן את יעד הכנסה מכובדת בגיל פרישה ובכך לשמר את רמת החיים לא

שנות עבודה.

לקבלת מידע נוסף אודות שיטת הניהול האקטיבי, דברו איתנו .

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן