כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

סגל רפואי

תכנון חסכון פנסיוני לסגל רפואי  

המגזר היקר והחשוב, הסגל הרפואי, שעובד קשה יומם ולילה למען בריאות

הציבור, הרבה פעמים מזניחים את התכנון הפנסיוני שלהם.

בדרך כלל התוכנית הפנסיונית שלכם נפתחה באופן אוטומטי עם הגעתכם

לעבודה ולא זכיתם לשבת עם יועץ פנסיוני לתכנון מסודר.

כנראה, כמה פעמים בחיים נפגשתם אות דיברתם עם משווק פנסיוני,

אך לא באמת הבנתם איך מנהלים את החיסכון הפנסיוני.

ריבוי תוכניות

ריבו התוכניות: קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות, קרן לחסכון הדדי,

ביטוח קבוצתי, מבלבל ואינו טורם להבנת הנושא וניהול שיטתי.

תוצאת חוסר ניהול שיטתי היא הפתעה בגיל פרישה, כאשר מגלים את

פער הפנסיוני בין ההכנסה לבין הקצבה בגיל פרישה, נוצר "הלם פנסיוני".

רמת חיים

רמת חיים גבוהה ותוחלת חיים ארוכה מחייבים אותנו להתייחס ברצינות

לחסכון הפנסיוני ולנהל אותו באופן אקטיבי, לא ניתן לסמוך רק על דמי ניהול

נמוכים שמקבלים מחברת הביטוח בגלל עבודתכם בארגון גדול.

נדרש לתכנן את החיסכון ולהצמיח אותו במהלך שנים במטרה להגיע

לקצבת פרישה מכובדת שתאפשר לכם לשמר את רמת החיים.

 הפתרון שלנו

אנו מציעים ניהול מסודר ושיטתי של החיסכון הפנסיוני לאורך שנים ב"שיטת

ניהול אקטיבי" ,יעוץ אובייקטיבי המותאם לסגל הרפואי, הגדרת יעדי פרישה

וניהולם – להגיע לגיל פרישה מוכנים ולהימנע מ"הלם פנסיוני".

לקבלת מידע נוסף אודות שיטת הניהול האקטיבי, דברו איתנו .

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן