כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

עובדי הייטק

עובדי הייטק

תכנון וניהול פנסיוני עבור עובדים בתעשיית ההייטק הוא ייחודי ודורש

התייחסות מיוחדת. הפקדה פנסיונית הנגזרת משכר גבוה מייצרת סכומי

חסכון גבוהים מאד.

צפי החיסכון של עובד הייטק, הוא כשלושה וחצי מיליון שקלים בממוצע.

תכנון ראשוני לא אובייקטיבי וחוסר ניהול מתמשך יגרום לאיבוד של לפחות

10% מהחיסכון – שהם מאות שקלים.

תפיסה לא מדויקת

כיום קיימת תפיסה לא מדויקת שדמי ניהול נמוכים ופגישה שנתית עם מנהל

הסדרים או סוכן ביטוח בארגון מהווים פתרון לניהול של החיסכון הפנסיוני.

מניסיון שלנו אנחנו רואים שתפיסה זו גורמת לאובדן של עשרות אלפי שקלים

כל שנה ומאות אלפי שקלים במצטבר לגיל פרישה.

דני ניהול – בעידן התחרות הם לא משמעותיים כל כך ולא משפיעים על החיסכון

באופן דרמתי, למרות זאת רוב האנשים ממוקדים רק בהשגת דמי ניהול

נמוכים ומפספסים את העיקר.

הפגישה השנתית עם מנהל הסדרים – העורכת כשלושת רבעי שעה לא עוסקת

בניהול וביצוע שינויים בכדי להגיע לצמיחה מקסימלית של החיסכון, אלא מטרתה לשמר את

התוכנית הקיימת ולשווק בדרך עוד מוצר חדש. חשוב לזכור שמנהל ההסדר אינו מרווח

מביצוע שינויים בתוכניות קיימות אלא משיווק תוכניות חדשות !

מנהל הסדר פנסיוני בארגון אינו תחליף ליעוץ פנסיוני אובייקטיבי וניהול מתמשך של החיסכון,

ששווה מיליוני שקלים.

הפתרון שלנו

אנחנו מציעים לבצע הפרדה בין הגורם המשווק, מנהל הסדר פנסיוני או סוכן

ביטוח לבין גורם מתכנן ומנהל, יועץ פנסיוני אובייקטיבי .

ניהול מסודר ושיטתי של החיסכון הפנסיוני לאורך שנים ב"שיטת ניהול אקטיבי"

ויעוץ אובייקטיבי המותאם לאנשי הייטק, מאפשר להצמיח את החיסכון הפנסיוני

במאות אלפי שקלים.

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן