כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

תכנון וניהול של כלל הכספים במשפחה

בניית אסטרטגיה לצמיחה פיננסית

בעולם פיננסי המשתנה במהירות רבה, בכדי להפיק את המרב מהנכסים

העומדים לרשותנו נדרשת מודעות מתמדת, חשיבה אסטרטגית וניהול שיטתי

של הנכסים הפיננסיים לאורך שנים.

תכנון אסטרטגיה פיננסית כולל:

בניית מפת נכסים קיימים כגון חסכון פנסיוני, קרן השתלמות, חסכונות,

השקעות, נכסי נדל"ן, פוליסות ביטוח סיכונים. המטרה היא לבחון את המצב

הקיים של הנכסים, לתכנן אותם באופן אופטימלי ולנהלם באופן שיטתי לאורך

שנים.

תכנון תזרים הכנסות – תזרים הכנסות חיובי הוא הבסיס לצמיחה פיננסית,

לכן בתכנון הפיננסי נשאף לחפש פתרונות שיאפשרו עודף הכנסות.

תכנון אשראי – משכנתאות, הלוואות ואשראי שוטף הם חלק ממערכת

הפיננסית שלנו , בתכנון הפיננסי נפעל להפחית את עלויות הריבית באופן

מתמיד.

קביעת יעדים – בתכנון הפיננסי נקבעים יעדים פיננסיים המהווים את המטרה

העיקרית של התכנון. יעדים כגון ,הכנסה מכובדת בגיל פרישה, יצירת חסכון

לילדנו, רכישת נדל"ן להשקעה, החלפת רכב, החלפת דירה, צמיחה מקצועית

והגדלת הכנסות.

מערכת ניהול נכסים – בתהליך תכנון וניהול פיננסי נשתמש במערכת שפתחנו

לניהול נכסים. המערכת תשקף את מצב הנכסים תסיע לנהל בה את כל

המרכיבים. מערכת האישית עומד לרשותכם ומציגה באופן פשוט וברור את

מצב הנכסים והיעדים.

הניסיון שלנו מראה שניהול אסטרטגי של הנכסים הפיננסיים תורם לצמיחה של

מאות אלפי שקלים ומגדילה את העושר המשפחתי באופן משמעותי.

 

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן