כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

תפעול פנסיוני מקיף

היקף השירות

שירות למעסיק המקיף את כל צרכי הארגון בתחום ניהול זכויות פנסיוניות של

העובדים, משלב הקליטה עד עזיבת הארגון.

ברמת עובדים

קליטת עובדים במערכת דיגיטלית, יעוץ אודות זכויות העובד בהסכם עבודה,

התנהלות מול סוכן העובד ,קליטת פרטי קופה במערכת השכר, עזיבת עובד

והתחשבנות פיצויים.

ברמת דווח חודשי

ניהול הפקדות חודשית בהתאם לתקנת דווח האחיד, כולל דווח חודשי ,ביצוע

היזון חוזר בהתאם לחוק, טיפול בשגיאות קליטת כספים בפוליסות העובדים,

שגיאות בכל הרמות ללא החרגה: שגיאות ברמת מעסיק, יצרן, עובד, סוכן.

 לקוחותינו

במהלך השנים אנו מלווים עשרות ארגונים בכל התחומים, הייטק, מפעלי

תעשיה, פירמות עורכי דין, תאגידי חקלאות, מועצות, עמותות, חברות השמה ,

שפע המלצות מלקוחות מרוצים.

 דגש על זמינות

בשימת דגש על זמינות ללא המתנה טלפוניות, קשר ישיר עם מנהל התיק

ומענה שוטף, תחת בקרת מתמדת אחרי תהלכי עבודה במערכת, לסגירת

טיפול ומעקב רציף אחרי תהליכים ארוכי טווח.

שיתוף

למידע נוסף

החזון שלנו

אסטרטגיה פיננסית

בניית אסטרטגיה ברורה ומדידה לצמיחה פיננסית בחסכון פנסיוני, נכסים פיננסים ונדל"ן.

קשר מתמשך

קשר מתמשך עם לקוחתנו , ניהול יעדי צמיחה פיננסית, ושמירת על רמת חיים גם בגיל פרישה.

פתרון מקיף

פתרון רב תחומי ללקוחתנו , ניהול אובייקטיבי של החסכון פנסיוני, ניהול משכנתאות ואשראי, יצירת נכסי נדל"ן.

דילוג לתוכן